143
IBDF
143

העשרה למורים

הקרן לקידום ריקודים סלוניים בישראל (IBDF) רואה במורים שותפים טבעיים בפעילות לקידום ענף הריקודים הסלונים בישראל.

השותפות מתחילה באיתור הרקדנים המיועדים לקבלת המלגות של IBDF ובליווי השוטף של הזוגות לאחר קבלתם לתוכנית. כחלק מהפעילות המשותפת, מוזמנים המורים להשתתף בתוכניות העשרה מקצועיות ובסמינרים בהובלת מומחים בולטים מחו"ל.

בנוסף, פותחת הקרן סדנאות המיועדות לכלל המורים, שחלקן ממומן במלואו וחלקן מסובסד במידה ניכרת. מטרת פתיחת הסדנאות וכיתות האומן למורים היא לחלוק את הידע יקר הערך, שמביאים אתם המומחים, עם ציבור המורים כדי להביא להנחלתו לכלל ציבור הרקדנים במדינה.

במסגרת הסדנאות והסמינרים, שעורכת הקרן, מקבלים המורים הרצאות ושיעורים תיאורטיים ומעשיים במטרה לשפר את יכולות ההוראה, להעשיר את הידע הטכני והמקצועי ואת יכולות פיתוח הכוריאוגרפיה שלהם.
הצטרפת בהצלחה לרשימת הדיוור
לוח הודעות
הצטרפות לרשימת דיוור
הצטרפו לרשימת דיוור
בניית אתר: NetOne